Něco málo z historie

První zubačka na trase Glion – Rochers-de-Naye vyjela už v roce 1892. V té době ještě trať nebyla elektrifikována, a tak ji obsluhovaly parní lokomotivy.

Postupně byl dostaven i dolní úsek z Montreux-Glion, který už však byl elektrifikován, a tak vždy v mezistanici Glion bylo nutné přepřahat lokomotivu. To se změnilo až v roce 1938, kdy byla dokončena elektrifikace celé trati. Ač v minulosti jednotlivé úseky železnice na Rochers-de-Naye neměly společného správce, v současnosti celou trať provozuje přepravní společnost Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR), jejíž vlajkovou značkou je Golden Pass.